Huwelijken

De verzameling 'huwelijksaankondigingen' telt ongeveer 8000 items, met nogal wat aankondigingen van gegoede en adellijke families uit de negentiende eeuw. Maar ook moderne aankondigingen zijn terug te vinden in deze verzameling. In onderstaande inventaris wordt telkens de familienaam van het aanstaande echtpaar vermeld gevolgd door het aanvraagnummer.

Tip: bekijk ook de 'inventaris huwelijksboekjes' onder preciosa.