Databanken

Centrum Antwerpen Databank (CAD)

Deze databank bevat miljoenen persoonsgegevens geput uit diverse bronnen. De databank geeft snel en efficiënt weer welke gegevens het centrum over een bepaalde persoon heeft en waar het (oorspronkelijke) bronnenmateriaal zich bevindt.

Emigratie

In de achttiende en de negentiende eeuw vertrokken meer dan twee miljoen Europeanen naar De Nieuwe Wereld, waaronder 200 000 Belgen. Het centrum beschikt over een databank waarin ongeveer 110 000 personen terug te vinden zijn die geëmigreerd zijn naar Noord- en Zuid-Amerika. Daarnaast is ook nog bijkomende informatie over deze emigranten beschikbaar, zoals passagierslijsten van de Red Star Line en andere rederijen.