Bidprentjes

Enkele scans aanvragen per e-mail? Dat kan via administratie@familiekunde-vlaanderen.be. Gelieve scannummer, familienaam, voornaam en geboortedatum te vermelden. De tarieven voor genealogische opzoekingen door Familiekunde Vlaanderen kunnen geraadpleegd worden op www.familiekunde-vlaanderen.be/advies

In het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis worden zo’n 850 000 bidprentjes bewaard. Deze zijn stuk voor stuk gedigitaliseerd en in het centrum raadpleegbaar via de computer. Dit maakt het zoekwerk veel makkelijker.

Bidprentjes die dateren van voor 1900 worden afzonderlijk bewaard. Hiervoor werd dan ook een aparte index aangemaakt. De scans van deze bidprentjes kunnen op CD-rom aangekocht worden (zie publicaties).

Tot slot zijn er ook nog de collectieve gedachtenisprentjes. Heel wat parochies en verenigingen herdenken jaarlijks of bij een bijzondere gelegenheid hun dierbare overledenen. Vaak wordt dan een gezamenlijk gedachtenisprentje uitgebracht. Voor zover het individuele bidprentje van een bepaald persoon niet beschikbaar is, kan dit een spoor betekenen naar bijkomende data. In het centrum voor familiegeschiedenis worden deze collectieve prentjes ontleed en op een alfabetische lijst samengebracht, met vermelding van de meest waardevolle gegevens. De collectie, zoals ze op dit ogenblik in de leeszaal wordt aangeboden, bevat ruim 80.000 namen.

Voorbeeld van een collectief bidprentje.