Bibliotheek

Met meer dan 21 000 titels is de bibliotheek van het centrum de grootste genealogische bibliotheek van Vlaanderen.

De hoofdmoot bestaat uit:

  • Familiegeschiedenissen: meer dan 2300 werken
  • Bewerkte bronnen: meer dan 1900 werken
  • Plaatselijke geschiedenissen: meer dan 1500 werken

Daarnaast wordt de bibliotheekcollectie aangevuld met inventarissen, genealogische verzamelwerken, atlassen, woordenboeken, heraldische naslagwerken…

Verder omvat de bibliotheek ongeveer 940 heemkundige, genealogische en geschiedkundige tijdschriften, bijna allemaal tot op titelniveau ontsloten in de bibliotheekcatalogus.

Boeken en registers worden niet ontleend, maar zijn in te kijken in de leeszaal van het centrum.