Over ons

Het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis werd opgericht in 1968 als onderdeel en zetel van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, het huidige Familiekunde Vlaanderen. Het centrum verzamelt en ontsluit genealogische gegevens in de meest brede zin van het woord. Het is een open ontmoetingsplaats voor jong en oud, starters en doorwinterde genealogen.

Download infobrochure (PDF)

Wie is wie?

Directeur: Rik Van Der Krieken

Een topteam vrijwilligers houdt het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis draaiende. En we zijn hen daar heel dankbaar voor! Dankjewel Frans Belis, Luc Claus, Patrick Cleiren, Hilde De Boeck, Jimmy De Souter, Marc Duhoux, Rina Havelaerts, François Haverals, Marie-Louise Heykers, Rita Jacobs, Roel Jans, Herman Jorens, Lieven Kussé, Rita Leys, Felix Maes, Kris Noteboom, Marc Sanders, Ludo Somers, Willy Ten Grootenhuyzen, Marc Van Acker, Hubert Van Den Eynde, Magda Vanbrabant, Irène Van Cleemput, Jan Vanderhaeghe en Herman Weyn!

Onderzoek

Het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis stimuleert genealogisch onderzoek. Het begeleidt wetenschappers en studenten, ontsluit bronnen, verricht eigen onderzoek, publiceert onderzoeksresultaten en participeert aan landelijke databanken zoals ‘Archiefbank Vlaanderen’. De databank met passagiersgegevens van de Red Star Line rederij is in het documentatiecentrum te raadplegen en werd eveneens in bruikleen gegeven aan het Red Star Line Museum.

Dienstverlening

Op zoek naar deskundig advies om uw familiegeschiedenis te reconstrueren? Onze leeszaalvoorzitters en centrummedewerkers helpen u graag op weg. Het centrum beantwoordt dagelijks vragen van studenten, vorsers, musea, heemkundigen, media... Gaat u liever zelf aan de slag? Raadpleeg gerust onze databanken, archieven en bibliotheek.

Verzamelen en giften

Het centrum verzamelt alle bronnen die nuttig zijn voor familiekundigen. Hiervoor doen onze medewerkers actief aan prospectie, maar het centrum aanvaardt ook (dankbaar) spontane schenkingen. Deze schenkingen worden door ons verder bewaard en ontsloten voor genealogisch onderzoek.

Meer info? U kan ons bellen op het nummer +32 (0)3 646 99 88. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8u30 tot 17u00.
Liever elektronisch? Via administratie@familiekunde-vlaanderen.be helpen wij u graag verder.

Download schenkingsformulier (PDF)

Permanente tentoonstelling

In de tentoonstellingszaal maken beginnende genealogen kennis met het materiaal waarmee ze tijdens hun onderzoek geconfronteerd worden. Anderzijds is het eveneens een plek waar de mooiste stukken uit de collectie van het documentatie- en studiecentrum getoond worden.

Het gebouw

Het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis is gevestigd in de woning van een welgestelde bakker, oprichter van ‘Bakkerij De Volkslust’. Het prachtige gebouw dateert uit 1901. Bij het omvormen ervan tot een toegankelijk studie- en documentatiecentrum, werd het oorspronkelijke karakter zoveel mogelijk bewaard.

‘Bakkerij De Volkslust’ circa 1920.