Welkom

Het Studie- en Documentatiecentrum te Merksem heropent vanaf woensdag 09/09/2020 onder volgende strikte voorwaarden:
- iedere bezoeker, ongeacht of hij komt voor opzoekingen, dan wel voor het afgeven van giften, dient zich minstens 24 uur vooraf aan te melden via administratie@familiekunde-vlaanderen.be met opgave van dag en uur
- het bezoek zal bevestigd worden via mail.
- er worden maximaal 4 bezoekers tegelijk toegelaten.
- ieder bezoek is beperkt tot 2 uur, met aanvang
op woensdag om 12:00 en 14:30
op donderdag om 10:00 , 12:30 en 15:00
op de 2de en de vierde zaterdag om 13:00 en 15:30.
- iedere bezoeker dient de instructies van de leeszaalvoorzitters strikt op te volgen.

Bidprentjes en rouwbrieven

Het centrum bewaart meer dan 850 000 bidprentjes en meer dan 650 000 overlijdensberichten. Raadpleeg de indexen:

Collectie

De verzamelingen van het centrum omvatten ruim 1800 meter kiezerslijsten, parochieregisters, familiearchieven...

Bibliotheek

Met meer dan 21 000 titels is onze bibliotheek de grootste genealogische bibliotheek van Vlaanderen.

Bezoeken & contact

Familiekunde Vlaanderen vzw
Van Heybeeckstraat 3
2170 Merksem

T +32 (0)3 646 99 88
E administratie@familiekunde-vlaanderen.be

Lid worden

Dankzij uw steun kunnen we het familiekundig erfgoed in Vlaanderen en Brussel bewaren voor toekomstige generaties.

Over ons

Het centrum verzamelt en ontsluit genealogische gegevens in de meest brede zin van het woord. Het is een open ontmoetingsplaats voor jong en oud, starters en doorwinterde genealogen.