Microfilms

In de loop van 1993 kocht Familiekunde Vlaanderen belangrijke reeksen microfilms aan. De tijd bleef echter niet stilstaan: het merendeel van deze gegevens kan ondertussen geraadpleegd worden via search.arch.be en/of familysearch.org.

In de loop van 1994 werd verder gestart met het verfilmen van een reeks gegevens (o.a. parochieregisters na 1800) die normaal niet toegankelijk zijn voor onderzoek, maar die dank zij deze verfilming toch in het documentatiecentrum geraadpleegd kunnen worden.