Parochieregisters en burgerlijke stand

Vanaf het Concilie van Trente (1545-1563) had de parochiepriester de plicht een doopregister bij te houden. In de praktijk gebeurde de registratie van een doopsel, een huwelijk en een overlijden (of een begrafenis) vooral vanaf het begin van de 17e eeuw.

Het centrum voor familiegeschiedenis beschikt over plusminus 2900 parochieregisters, handelend over meer dan 500 plaatsen in binnen- en buitenland.

Inventaris

Betekenis cijfers:

  1. Fotokopie van de orginele klapper
  2. Fotokopie van de originele akten
  3. Bewerkte klapper of akten met gezinsreconstructie
  4. Bewerkte alfabetische klapper
  5. Cronologische bewerking
  6. Op microfilm
  7. Op CD-rom
  8. Beperkte consultatie ten gevolge wet op de privacy