Rouwbrieven

Enkele scans aanvragen per e-mail? Dat kan via administratie@familiekunde-vlaanderen.be. Gelieve scannummer, familienaam, voornaam en geboortedatum te vermelden. De tarieven voor genealogische opzoekingen door Familiekunde Vlaanderen kunnen geraadpleegd worden op www.familiekunde-vlaanderen.be/advies

In het documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis worden zo’n 650 000 rouwbrieven of overlijdensberichten bewaard. Daarvan zijn er ongeveer 100 000 gedigitaliseerd en in het centrum raadpleegbaar via de computer.

Rouwbrieven die dateren van voor 1900 worden afzonderlijk bewaard. Hiervoor werd dan ook een aparte index aangemaakt.

Opgelet: de indexen hieronder vermelden enkel de gedigitaliseerde rouwbrieven. Het centrum beschikt daarnaast over 500.000 rouwbrieven waarop geen index gemaakt is, maar die wel alfabetisch ontsloten en in het centrum raadpleegbaar zijn.